Oportunidades e riscos da industria do bloqueo de contrasinal de impresión dixital

2021/03/26

Oportunidades e riscos da industria do bloqueo de contrasinal de impresión dixital
Co aumento do concepto de fogar intelixente, os bloqueos de contrasinais de impresión dixital convertéronse nunha importante liña de defensa para a seguridade familiar e tamén promoveron o desenvolvemento do mercado de bloqueos, pero ¿sabes as oportunidades e os riscos que existen?
Oportunidade
1. A aceptación de bloqueos de código de impresión dixital no mercado mellorou significativamente, grazas ao bombo de fabricantes e empresas, creando unha tendencia de bloqueos de impresión dixital que ingresan a miles de fogares.
2. Aínda que a tecnoloxía segue mellorando, reflicte que a calidade do bloqueo de pegadas dixitais mellorouse en todos os aspectos.
3. O investimento estranxeiro trouxo a popularidade das pechaduras de pegadas dixitais a novas alturas.

Risco
1. Seguindo cegamente a tendencia e uníndose á industria do bloqueo de impresións dixitais sen ningún propósito, debido á descoñecemento do mercado, acabou tristemente.
2. Cando as pechaduras por impresión dixital eran só unha forma rudimentaria no mercado, xa comezaron as guerras de prezos, facendo que as pechaduras baratas e de baixa calidade caesen nas mans dos consumidores, o que prexudicou aos consumidores e dificultou o desenvolvemento da industria.