a popularidade das pechaduras intelixentes

2021/03/26

a popularidade das pechaduras intelixentes
As pechaduras intelixentes son diferentes das pechaduras mecánicas tradicionais e son máis intelixentes en termos de identificación, seguridade e xestión de usuarios. A parte executiva do peche da porta no sistema de control de acceso. As pechaduras intelixentes son diferentes das pechaduras mecánicas tradicionais porque son seguras e convenientes. , Peches compostos de tecnoloxía avanzada. Tecnoloxía madura que utiliza claves non mecánicas como identificación de usuario.
O sistema de bloqueo de código intelixente está composto por monitores intelixentes e bloqueos electrónicos. Os dous sitúanse en lugares diferentes e o monitor intelixente fornece a enerxía requirida polo bloqueo electrónico e recibe a información de alarma e a información de estado enviada por este. Aquí adóptase a tecnoloxía de multiplexación de liña, de xeito que a fonte de alimentación e a transmisión de información comparten un cable de dous núcleos, o que mellora a fiabilidade e seguridade do sistema.
1.1 Os principios básicos dos monitores intelixentes
O monitor intelixente está composto por un microordenador, reloxo, teclado, pantalla LCD, memoria, demodulador, multiplexación e monitorización de liña, conversión A / D, zumbador e outras unidades. Completa principalmente as funcións de comunicación con peches electrónicos, análise intelixente e control de seguridade das liñas de comunicación.
O monitor intelixente está sempre no estado de recepción e recibe a información de alarma e de estado do bloqueo electrónico nun formato fixo. Para obter información de alarmas, a pantalla LCD e o zumbador enviarán alarmas de son e luz inmediatamente; para obter información de estado, almacenarase na memoria e compararase co estado histórico do bloqueo electrónico antes desta hora para obter a tendencia do cambio e predicir o futuro Cando o estado cambie, proporciónase a información correspondente ao persoal de garda a través de a pantalla LCD para a toma de decisións. Mentres o monitor intelixente establece unha ligazón de comunicación co bloqueo electrónico, supervisa o cambio da corrente de alimentación que flúe a través da liña de comunicación en tempo real a través do convertedor A / D, evitando efectivamente os danos causados ​​por factores humanos e garantindo o bo fluxo de a liña de comunicación.

1.2 Principios básicos dos bloqueos electrónicos
O bloqueo electrónico tamén está baseado no microcomputador monochip da serie 51 como núcleo, equipado co correspondente circuíto de hardware, para completar a configuración de contrasinal, almacenamento, identificación e visualización, dirixir o actuador electromagnético e detectar o seu valor actual de unidade, recibir o sinal de alarma do sensor e envíe os datos e outras funcións.
O microordenador de chip único recibe o código introducido e compárao co contrasinal almacenado na EEPROM. Se o contrasinal é correcto, o actuador electromagnético accionarase para desbloquealo; se o contrasinal é incorrecto, permítese ao operador volver introducilo, que pode introducirse tres veces como máximo; Se non é correcto, o microordenador dun chip alarmará o monitor intelixente a través da liña de comunicación. O microordenador dun só chip envía cada operación de desbloqueo e o valor actual da unidade do actuador electromagnético como información de estado ao monitor intelixente e, ao mesmo tempo, envía a información de alarma recibida da interface do sensor ao monitor intelixente como base para unha análise intelixente. .